ترمیستور

ترمیستور

ترمیستورها به دو نوع تقسیم می شوند ( Negative Temperature Coefficient ) NTC که با افزایس دما مقاومت آن کاهش می یابد و ( Positive Temperature Coefficient ) PTC که با افزایش دما مقاومت آن افزایش می یابد .

از این مقاومتها در مدارها به صورت حسگر ( Sensor ) حرارتی در مسیر دستگاه های الکتریکی نظیر موتورهای الکتریکی ، کوره ها ، سیستم های تهویه و تبرید استفاده می شود . معمولا ترمیستورهای PTC در مدارهای قدرت برای حفاظت در برابر جریان هجومی ( In – Rush ) به کار برده می شوند .

شیب مشخصه ی ترمیستورها بسیار بیشتر از عناصر PTC و ترموکوپل ها و RTD ها می باشد و این به معنی حساسیت بیشتر و امکان اندازه گیری دقیق تر می باشد . رصد تغییرات یک ترمیستور در اثر یک درجه ی سانتی گراد تغییر ، چیزی در حدود 3 تا 5 درصد می باشد که در مقایسه با عدد 0.4 درصد برای فلزات ، عدد قابل توجهی است .

ترمیستورها دارای اندازه ی خیلی کوچکی هستند و این باعث می شود که به تغییرات دمایی خیلی سریع پاسخ دهند . در برابر این مزایا ، ترمیستورها اشکالاتی هم دارند ، از جمله این که ترمیستورها در اثر عبور جریان الکتریسیته ، در خود تولید گرما می کنند . این سبب می شود که میزان مقاومت کم تر از مقدار آن نشان داده شود . همچنین مشخصه ی ترمیستور ها بسیار غیر خطی تر از فلزات است و از طرف دیگر حوزه ی اندازه گیری آن ها بسیار کوچک تر از فلزات می باشد .

/ 0 نظر / 13 بازدید