برنامه دیگ بخار با پیلوت

مهمترین بخشی که باید در یک سیستم کنترل دیگ بخار در نظر گرفته شود ، قسمت حفاظت است .

اگر برخی از خطا ها در فرآیند اجرای پروسه روی دهد ، مشعل باید دوباره سعی در روشن شدن کند ، ولی برخی از خطاها قابل چشم پوشی نیستند و مشعل باید به صورت آنی خاموش شود و با بهره بردن از آلارم ، به اپراتور هشدار دهد .

برنامه دیگ بخار با پیلوت و حفاظت کامل

این برنامه شامل المان های گوناگون مانند ، چشمی شعله بین ، مشعل ، فن ، جرقه زن و . . . می باشد .

نرم افزار استفاده شده برای این پروژه سیماتیک منیجر است ، ولی بقیه نرم افزار و سخت افزار ها نیز قابل سفارش است .

نسخه صنعتی این برنامه برای استفاده در دیگ های بخار شرکت های مختلف قابل تهیه است .

/ 0 نظر / 25 بازدید