ماژول های توزیع شده مدباس PLC دلتا

در این سیستم مشابه ET200 زیمنس ، بجای انتقال همه پارامترها ورودی و خروجی به CPU اصلی که می تواند مواردی به غیر از مقادیر دیجیتال شامل دما ، رطوبت ، فشار ، ولتاژ و  هر چیز دیگر را شامل باشد را با استفاده از مدباس منتقل کنیم .

کافیست شما در کنار هر دستگاه سیگنال های مورد نظر را جمع کنید و با استفاده از مدباس آن را به CPU اصلی ارسال کنید .

با این کار تا حد زیادی از حجم سیم کشی تا CPU Master کاسته خواهد شد .

سیستم مدباس دلتا , برنامه نویسی مدباس , ET200 زیمنس , PLC دلتا , مدباس , ورودی و خروجی توزیع شده , کنترل از راه دور PLC دلتا , اسکادا دلتا , پروژه صنعتی دلتا , مدباس DELTA , مانیتورینگ با DELTA PLC

برای پایین آوردن هزینه ، ما از برند دلتا برای کنترل تجهیزات استفاده می کنیم .

سیستم کنترلی دلتا بر پایه مدباس ( Modbus ) بسیار اقتصادی بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای برند های مشابه  ، همچون زیمنس است .

برای پیاده سازی این سیستم اتوماسیون می توانید با ما تماس بگیرید .

/ 0 نظر / 100 بازدید