مدار Osillator در پی ال سی دلتا

این مدار به این صورت کار میکند که به مدت T  روشن و به مدت T  خاموش خواهد بود .

در ابتداری سیکل و با استارت برنامه کنتاکت بسته Y0 فعال خواهد شد . پس خروجی Y0 را فعال می کند .

سپس بقیه برنامه اجرا می شود . بعد از رسیدن به دستور END دوباره به ابتدای برنامه برمی گردیم , چون Y0 فعال است پس کنتاکت بسته آن صفر خواهد شد و در نتیجه خروجی Y0 غیر فعال خواهد شد . دوباره سیکل به پایان رسیده و این بار چون Y0 غیر فعال است دوباره خروجی Y0 فعال خواهد شد .

البته اگر برنامه کوچک باشد زمان سیکل برنامه خیلی کم خواهد بود و تقریبا این نوسان قابل دیدن نخواهد بود .

عکس این برنامه به همراه راهی برای ایجاد یک وقفه در آن در سایت پی ال سی وان

/ 0 نظر / 4 بازدید